Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2018 + PROGRAM


Aj v tomto roku otvára Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave svoje priestory nielen pre budúcich študentov, ale aj pre širokú verejnosť. Návštevníci budú mať možnosť nazrieť do našich učební, vypočuť si zaujímavé prednášky, porozprávať sa s odborníkmi na rôzne témy, alebo stretnúť našich študentov a opýtať sa na kvalitu štúdia u nás.

 Deň otvorených dverí sa koná 24. januára 2018 od 9.00 do 14.00.

Príďte sa pozrieť na jednu z najlepších Filozofických fakúlt na Slovensku a presvedčte sa, že štúdium na našej fakulte sa určite oplatí.
Pripájame ešte zopár fotografií z minulého roku, aby ste mali predstavu, čo vás všetko čaká. Tešíme sa na Vašu účasť.