Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Klasickí archeológovia vycestovali za "zápočtom" do Grécka

Je len málo odborov, ktorých časť výučby môžu poslucháči absolvovať mimo budovy univerzity, často na slnkom zaliatych miestach s nádherným výhľadom na more. Medzi takéto určite patrí klasická archeológia, ktorej poslucháči sa aj tohto roku vybrali získavať svoje kredity na územie starovekého Grécka. Avšak nebolo to také jednoduché. Každý zo študentov sa musel ešte doma pripraviť tak, aby mohol kolegov oboznámiť s dôležitými historickými medzníkmi a archeologickými pamiatkami jemu pridelenej lokality. Po prezentovaní poznatkov sa spolu s odborným výkladom  „in situ" stačilo kochať a nasávať informácie a atmosféru miest, kde sa písali najstaršie dejiny Európy. Tohoročná púť „klasikov“ začala príletom do Atén a následnou návštevou Poseidónovej svätyne na Myse Sunion. Ešte v ten istý deň študenti i pedagógovia pokračovali v návšteve Apollónovej veštiarne v Delfách a potom na dva dni zakotvili na Peloponéze. Na polostrove si prezreli Mykény, Tíryns, Epidauros, Korint, Argos, Nauplio a Nemeu. Druhú časť pobytu boli ubytovaní v Aténach a väčšinu času venovali pamiatkam tohto pulzujúceho mesta. V ich programe sa striedali návštevy lokalít ako Akropola, grécka i rímska agora s Vežou vetrov, Hadriánova knižnica, chrám Dia Olympského, spolu s  Akropolským, Národným a Numizmatickým múzeom. Každému určite utkvel v pamäti celodenný výlet loďou na ostrov Aigína, kde si prezreli nádherný chrám Atény Afáje a do niekoľkých metrov zachované obydlia z doby bronzovej na lokalite Kolomna. Napokon sa po týždni intenzívneho spoznávania antiky vrátili nielen s kreditmi v MAISE, ale najmä plní zážitkov a vedomostí, odhodlaní zdolať letné skúškové obdobie.  

Text: doc. E. Hrnčiarik
Fotografie: Mgr. S. Varsikova, doc. E. Hrnčiarik