Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
28.5.2020

Informácie vedenia fakulty pre študentov k opravným termínom štátnych skúšok

10.5.2020

Vedenie Filozofickej fakulty predĺžilo možnosť podať si prihlášku na FF TU v Trnave do 20. mája 2020
v študijných programoch:

5.5.2020

Vzhľadom na zrýchlené uvoľňovanie opatrení proti šíreniu nového vírusu COVID 19 sa vedenie FF rozhodlo, umožniť študentom odovzdať záverečné prácu aj v druhom náhradnom termíne 15. 6. 2020. Tento termín platí pre všetkých študentov, teda aj takých, čo si nepodali žiadosť o náhradný termín.

28.4.2020

V akademickom roku 2019/2020 sa budú konať štátne skúšky online. Pozrite si presný harmonogram štátnic. 

27.4.2020

 Predzápis a zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne

21.4.2020

On-line stretnutie vedenia FF TU so študentmi

20.4.2020

Informácie vedenia fakulty pre študentov končiacich ročníkov k štátnym záverečným skúškam

7.4.2020

Informácie vedenia fakulty pre študentov k priebehu a ukončeniu letného semestra akademického roka 2019/2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou Covid-19.

9.3.2020

Dňa 3. marca 2020 odovzdala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová vymenovacie dekréty novej Vedeckej rade Slovenského historického ústavu.