Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
28.2.2018

Oznamujeme uchádzačom, že od 15. 5. do 15. 7. 2018 bude prebiehať DRUHÉ KOLO prijímacieho konania na FF TU v Trnave. 

17.4.2018

Naša katedra filozofie a občianske združenie Schola Philosophica organizujú každoročne súťaž o najlepšiu filozofickú esej pre študentov gymnázií.

15.4.2018

Slovenské národné divadlo v jubilejnom roku 100. výročia vzniku Československej republiky realizuje diskusný program „Slovenské osmičky“, ktoré majú divákov previesť kľúčovými „osmičkovými“ rokmi slovenských a československých dejín.

13.4.2018

Pedagóg našej fakulty, výnimočný odborník a skvelý človek Ing. arch. Ivan Gojdič oslávil začiatkom apríla okrúhle jubileum, 70 rokov!

12.4.2018

Dňa 26.marca 2018 sa na pôde Trnavskej univerzity uskutočnila prednáška bezpečnostného experta Dr. Schuylera Foerstera na tému: NATO v 21. storočí.

 

10.4.2018

Dňa 14. marca 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty TU v Trnave uskutočnil už 8. ročník vedeckej konferencie Doctorandorum dies 2018.

9.4.2018

Poslucháči i pedagógovia Katedry klasicke archeológie sa pod vedením doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika vystriedali na výskume sídliska z doby rímskej.

8.4.2018

OZ Ostium srdečne pozýva obdivovateľov antickej filozofie do Malého Berlína na diskusné fórum: Filozofia v Trnave. Dňa 11. 4. 2018 o 19.00 budú diskutovať M. Zvarík (TU), M. Porubjak (UCM) a P. Fraňo (UCM). 

8.4.2018

Aj v tomto roku sa v termíne 9. – 10. marca 2018 uskutočnila na našej fakulte dvojdňová medzinárodná študentská filozofická konferencia Hereditas. Išlo už o jej štvrtý ročník a účasť z českých, moravských a slovenských filozofických pracovísk bola opäť hojná.