Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
10.11.2021

Výberové konanie v rámci programu Erasmus+ sa bude konať na základe doručených podkladov.

10.11.2021

Katedra dejín a teórie umenia v rámci programu kariérneho poradenstva pozýva všetkých záujemcov o dejiny umenia na ďalšiu zo série prednášok.

10.11.2021

Časopis Ostium, Katedra filozofie FF TU Trnava a Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave opätovne organizuje zaujímavé podujatie Noc Filozofie.

2.12.2020

V nadväznosti na manuál pre vysoké školy rektor TU v Trnave prof. René Bílik stanovil základné prevádzkové podmienky Trnavskej univerzity v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní vo forme príkazu rektora.

1.12.2020

Na tejto stránke nájdete linky na virtuálne miestnosti, v ktorých bude prebiehať online výučba v Microsoft Teams.

11.11.2021

Srdečne blahoželáme nášmu doktorandovi v študijnom programe Všeobecná a experimentálna psychológia, ktorý získal striebro v ručnej forme a bronz

10.11.2021

Pozývame Vás na prednášku v rámci vzdelávania pedagógov TU, ktorá sa uskutoční 12. 10. 2021 o 14:40 v MS TEAMS. 

6.11.2021
Vedenie FF TU v nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situácia rozhodlo, že od 8. 11. 2021 až do odvolania bude realizovaná výučba DIŠTANČNE.
5.11.2021

Pozývame všetkých študentov na prednášku v rámci Kariérneho poradenstva s pracovníkmi Úradu vlády SR.