Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Predvianočné stretnutie zamestnancov FF TU

12. decembra 2019 sa v Divadle J. Palárika v Trnave stretli zamestnanci FF TU v Trnave na tradičnom predvianočnom posedení. Na úvod všetkých pozdravil dekan fakulty doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik a poďakoval im za bohatú tvorivú prácu v roku 2019. Vo svojom príhovore osobitne vyzdvihol aktivity svojich prodekaniek, ako aj pani A. Maršálovej, ktorá do 30. novembra zastávala funkciu poverenej tajomníčky fakulty. Na záver všetkým poprial požehnané Vianočné sviatky a šťastný Nový rok V nádherných priestoroch kaviarne Beskydov si mali všetci možnosť na chvíľu odpočinúť od každodenných povinností a neformálne sa porozprávať s kolegami. Súčasťou predvianočného posedenia bolo aj trochu netradičné predstavenie Temperamenty z repertoára divadla.