Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Trnavská univerzita v Trnave

Subscribe to Trnavská univerzita v Trnave feed
Updated: 2 hours 54 min ago

Malý slovník jazyka COVID-19

Mon, 08/10/2020 - 14:40

Čo ak príde druhá vlna covid-19?

Thu, 08/06/2020 - 07:24