Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Trnavská univerzita v Trnave

Subscribe to Trnavská univerzita v Trnave feed
Updated: 58 min 40 sec ago

Memorandum of Understanding

Fri, 06/01/2018 - 08:49

Students to students

Fri, 05/04/2018 - 09:45

Te Deum 2018

Wed, 04/25/2018 - 08:59

Športový deň Trnavskej univerzity

Mon, 04/09/2018 - 16:12

Športový deň Trnavskej univerzity

Mon, 04/09/2018 - 16:12