Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Kláštor Cistercitov v Špišskom Štiavniku

Autor: 
Pavol Jakubčin
Vydavateľstvo: 
Typi Universitatis Tyrnaviensis
Rok vydania: 
2017
Jazyk: 
slovenský
ISBN: 
978-80-568-0041-6
Anotácia: 

Monografia približuje základné fakty o dejinách Kláštora Panny Márie v Spišskom Štiavniku, ktorý bol prvým kláštorom rehole cistercitov na území dnešného Slovenska. V práci sú zmapované okolnosti vzniku kláštora v prvej tretine 13. storočia, pričom je pozornosť venovaná aj osobnosti možného zakladateľa kláštora. Na základe listín a publikovaných odborných prác autor zachytáva kľúčové okamihy jestvovania kláštora až do prvej tretiny 16. storočia, kedy spišskoštiavnický kláštor zanikol. Autor sa v práci taktiež venuje aktivitám kláštora v oblasti zaľudňovania okolitého územia a zakladania nových osád, pokúša sa určiť jeho majetkové zázemie a poukazuje na niekoľko aspektov fungovania kláštora v rámci celej rehole cistercitov.

Cena: 
9 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.