Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Kláštor Cistercitov v Špišskom Štiavniku

Autor: 
Pavol Jakubčin
Vydavateľstvo: 
Typi Universitatis Tyrnaviensis
Rok vydania: 
2017
Jazyk: 
slovenský
ISBN: 
978-80-568-0041-6
Anotácia: 

Monografia približuje základné fakty o dejinách Kláštora Panny Márie v Spišskom Štiavniku, ktorý bol prvým kláštorom rehole cistercitov na území dnešného Slovenska. V práci sú zmapované okolnosti vzniku kláštora v prvej tretine 13. storočia, pričom je pozornosť venovaná aj osobnosti možného zakladateľa kláštora. Na základe listín a publikovaných odborných prác autor zachytáva kľúčové okamihy jestvovania kláštora až do prvej tretiny 16. storočia, kedy spišskoštiavnický kláštor zanikol. Autor sa v práci taktiež venuje aktivitám kláštora v oblasti zaľudňovania okolitého územia a zakladania nových osád, pokúša sa určiť jeho majetkové zázemie a poukazuje na niekoľko aspektov fungovania kláštora v rámci celej rehole cistercitov.

Cena: 
9 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.