Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Týždeň vedy a techniky 2020 sa presúva do online priestoru!

Týždeň vedy a techniky sa blíži míľovými krokmi. Katedra filozofie Filozofickej fakulty srdečne pozýva všetkých záujemcov na prednášku doc. Zdeňka Vojtíška s názvom Náboženství v postmodernitě, ktorá sa uskutoční 11. novembra 2020 v čase medzi 14:40 až 16:20 hod. on-line, prostredníctvom MS Teams

(link
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI1YzA0YjktYjBlN...)