Skip to main content
E-mail
linda.katona@katona.sk

Focused on: clinical psychology, psychotherapy, psychiatry

Memberships:

  • EMDR Slovakia

Important publications:

•    Turčeková, L. (2010). Dopad dermatologického ochorenia na sebakoncepciu postihnutého. Dermatológia pre prax, 4, 4, 149-151.

•    Turčeková, L. (2011). Kvalita života u pacientov s acne vulgaris. Revue medicíny v praxi, 9, 2, 8-10.

•    Turčeková, L. (2011). Vybrané osobnostné faktory pacientov zaradených do substitučnej liečby a zmeny motivácie v priebehu psychoterapeutickej starostlivosti. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2011, 2, 35-36.

•    Turčeková, L.(2011). Psychosomatické aspekty a výskyt psychopatológie u pacientov s atopickou dermatitídou. Abstrakty, Dermatológia pre prax, 2011, S1, 26-27.

•    Turčeková, L. (2012). Psychosomatika v dermatológii. Psychosom, 2012, č.2, s.84-92.

•    Turčeková, L. (2012). Výskyt psychopatológie a kvalita života u pacientov s atopickou dermatitídou. Dermatológia pre prax, 2012, č.2, s.71-73.

•    Katona, L.(2013). Rodina ako rizikový faktor vzniku závislosti. Prevencia, 3.

•    Katona, L. (2013). Problematika komorbidity u závislých. Psychiatria pre prax, 14, 3, 142-144.

•    Katona, L. (2014). Osobnosť závislého v kontexte Cloningerovej teórie osobnosti – prehľad výskumných zistení. Psychiatria pre prax, 15,4,146-148.

•    Katona, L. (2014). Keď akné mení život. Dermatológia pre prax, 8, (4), 136-138.

•    Katona L. (2015). Psychosociálne aspekty neplodnosti. Via practica, 12, 2, s.90-93.

•    Katona L. (2015). Možnosti využitia EMDR terapie v klinickej praxi – prehľad výskumných zistení. Československá psychologie, 59, 5, 462-474.

•    Katona, L. (2016). Psychosociálne aspekty kožných ochorení. Revue medicíny v praxi, 14, 2, s.49-50.

•    Katona, L. (2016). EMDR ako efektívny terapeutický prístup pri spracovaní traumatických zážitkov. Revue medicíny v praxi, 14, 4, s.49-50.

Teaching:

Psychiatry

Psychodiagnostics of adults

Basics of psychopathology

Basics of addictology