Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

15. 6. náhradný termín na odovzdanie záverečnej práce

Vzhľadom na zrýchlené uvoľňovanie opatrení proti šíreniu nového vírusu COVID 19 a sa vedenie FF rozhodlo,

umožniť študentom odovzdať záverečné prácu (Bc. a Mgr.) aj v druhom náhradnom termíne

15. 6. 2020.

Náhradný termín platí pre všetkých, ktorí nestihli odovzdať svoju záverečnú prácu v pôvodnom stanovenom termíne. Teda aj takí, čo si nepodali žiadosť o náhradný termín. Tí, ktorí odovzdali (nahrali do EZP) prácu v pôvodnom termíne ju budú obhajovať podľa pôvodného harmonogramu. Tí, ktorí ju odovzdajú v termíne 15.6. 2020 budú prácu obhajovať koncom júna až začiatkom júla.