Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dekan FF TU sa stretol s premiérom I.Matovičom

V pondelok 6. júla 2020 sa dekan FF TU v Trnave doc. Erik Hrnčiarik zúčastnil pracovného stretnutia s premiérom Igorom Matovičom, ministerkou kultúry Natáliou Milanovou, ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronikou Remišovou, ministrom financií Eduardom Hegerom, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jánom Mičovským, zástupcami Pamiatkového úradu SR a pracovníkmi Úradu vlády. Spoločne si prezreli priestory Kaštieľa v Rusovciach, kde v roku 2018 realizovali pracovníci Katedry klasickej archeológie záchranný archeologický výskum. Všetci zúčastnení sa zhodli na potrebe pokračovania v rekonštrukcii tohto skvostu neogotiky na Slovensku.  

Foto: FB Natália Milanová, Veronika Remišová a Erik Hrnčiarik.