Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Letná škola archeológie pod vodou v Chorvátsku


Na chorvátskom ostrove Pašman sa od 2.do 9. septembra 2017 uskutočnila Letná škola podvodnej  archeológie. Nadviazala na minuloročný workshop a vznikla aj vďaka medzinárodnej iniciatíve Katedry klasickej archeológie FF TU v Trnave. Okrem slovenských študentov pod vedením Dr. M. Daňovej sa na nej zúčastnili aj kolegovia zo Slovenska, Slovinska, Nemecka a Albánska. 

Pod vedením profesorky Ireny Radić Rossi pripravili letnú školu kolegovia z Zadarskej univerzity, Inštitútu ARS NAUTICA a potápačského centra FOKA. Jej súčasťou bola séria odborných prednášok o metodike, špecifikách archeologického výskumu pod vodou, a jeho vývoji, ktoré boli demonštrované na štúdiách z rôznych častí chorvátskeho pobrežia. Nadobudnuté informácie si účastníci mohli následne overovať priamo v praxi.

Letná škola bola príjemným, aj keď náročným spôsobom ako sa bližšie zoznámiť s metódami archeológie pod vodou. Cieľom katedry klasickej archeológie je podobnú aktivitu zopakovať aj budúci rok a motivovať tak študentov i absolventov s potápačskou kvalifikáciou k lepšiemu spoznaniu metód tejto špecifickej časti archeológie. V súvislosti s tým katedra plánuje vytvoriť tím odborníkov schopný podobné výskumy samostatne realizovať aj na Slovensku.

Fotografie: MD, Archív AdriaS Project