Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Patrik Havan nás reprezentoval na Majstrovstvách Slovenska vo Wushu.

Srdečne blahoželáme študentovi 3. ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe Všeobecná a experimentálna psychológia, ktorý získal striebro v ručnej forme a bronz so zbraňou (halapartna) na Majstrovstvách Slovenska vo Wushu, ktoré sa konali  23.10. 2021 v Bratislave.