Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Mgr. Mário Schwarz, PhD.

E-mail: 
mario.schwarz@truni.sk

Focused on: psychology of work, psychology of management, counselling

Important publications:

·      

Schwarz, M.: Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie. 2012, 179 s. Trnava: Trnavská univerzita

·      

Schwarz, M.: Pôsobenie psychológa v procese mediácie In: Špajdel, M. (Eds.): Acta Psychologica Tyrnaviensia 15 – 16. 2012, s. 184 - 192. Trnava: Trnavská univerzita

·      

Schwarz, M.: Problematika násilia na pracovisku In: Schusterová, I. (Eds.): Násilie, jeho variabilita, obete a možnosti riešenia. 2010, s. 113 - 118. Trnava: Trnavská univerzita

·      

Schwarz, M.: O krehkosti a sile človeka alebo Náš nový prístup k ľuďom, ktorí nás zraňujú In: Naništová, E. (Eds.): Hodnota života a krehkosť človeka. 2013, s. 127 - 134. Bratislava: SILOE

·      

Schwarz, M.: Pohľad na utrpenie očami logoterapie Viktora Emanuela Frankla In: Kučerková, M. (Eds.): Duchovná cesta a jej podoby v literatúre. 2015, s. 196 - 200. Nitra UKF

Teaching:

History of psychology I.

History of psychology II.

Social psychology I.

Social psychology II.

Interpersonal Aspects in Management Psychology

Psychological aspects in mediation

Selected chapters in psychology of health

Psychology of family

Psychology of human resources

Forensic psychology (seminars)

Social and socio-psychological problems of family