Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Náuka a život Edity Steinovej

Nová monografia z pera docentky A. Dufferovej je rozdelená na tri hlavné časti – Editino posolstvo, jej intelektuálna hĺbka a duchovné horizonty. Spätným a eschatologickým pohľadom interpretuje myslenie a život novej patrónky Európy, priam „ušitej“ na potreby skúšaného kontinentu. Jej neobyčajná inteligencia, neobyčajná húževnatosť a spolupráca s Božou vôľou ju posunulo na prah neobyčajne žiarivej a strhujúcej vnútornej krásy.

Publikáciu si môžete objednať TU.