Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Druhé kolo prijímacieho konania

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave oznamuje uchádzačom, že 

od 15. 5. 2018 do 15. 8. 2018 

bude prebiehať

DRUHÉ KOLO

prijímacieho konania na Bc. a Mgr. štúdium (okrem psychológie). 

Viac informácií nájdete tu.