Department of History of arts and culture
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Predĺženie termínu podávania prihlášok

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave oznamuje uchádzačom, že termín podávania prihlášok bol predĺžený

do 27. 4. 2018. 

Viac informácií nájdete tu.