Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Druhé kolo prijímacieho konania

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave oznamuje uchádzačom, že 

od 15. 5. 2018 do 15. 8. 2018 

bude prebiehať

DRUHÉ KOLO

prijímacieho konania na Bc. a Mgr. štúdium (okrem psychológie). 

Viac informácií nájdete tu.