Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Súťaž o najlepšiu filozofickú študentskú esej 2018

Naša katedra filozofie a občianske združenie Schola Philosophica organizujú každoročne súťaž o najlepšiu filozofickú esej pre študentov gymnázií. Tento rok bola súťaž venovaná téme: "To, čo nás ženie dopredu, sú predstavy." Na základe rozhodnutia odbornej poroty, ktorá kontrolovala a vyhodnocovala splnenie podmienok súťaže a ocenenie esejí prihlásených do súťaže, KF FF TU v Trnave vyhlásila výsledky, podľa ktorých: 1. miesto obsadili Mária Demková (Gymnázium Šrobárova 1, Košice) za esej: "Viete si predstaviť..." a Roman Pikulík (Arcibiskupské gymnázium biskupa Pavla Jantauscha v Trnave) za esej "Role of imaginings in our lives". 2. miesto Andrej Jurga (Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany) za esej: "Kreativita, jedinečná ľudská vlastnosť...". 3. miesto Klára Ligačová, Ján Pastorek (Gymnázium Turzovka) za esej "Ako ľudia sa stále o niečo usilujeme..." a Samuel Harvan (Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Skalická cesta 1, Bratislava) za esej: "Esencia, hnací motor...". Porota hodnotila odbornú, obsahovú, ale aj jazykovú úroveň esejí. Hodnotenie zohľadňovalo aktuálnosť, invenciu a nový náhľad na problematiku, argumentačné postupy a jazykový prejav účastníkov. S radosťou konštatujeme, že množstvo a kvalita prihlásených prác sa z roka na rok zvyšuje, čo dokumentuje záujem mladých ľudí o kreatívne i kritické písanie. Dnes, 18. apríla 2018 boli výhercovia súťaže ocenení a výhercovia, ktorí získali knihy OZ Schola Philosophica, získali aj možnosť zúčastniť sa týždňovej stáže na katedre, ktorú práve realizujú. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a ostatným zúčastneným prajeme veľa trpezlivosti a tvorivosti pre ďalšie písanie.

Text a fotografie: doc. L. Tkáčik.