Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Edičné aktivity FF : rok 2019 v znamení nárastu počtu vedeckých monografií a zborníkov

Edičná činnosť Filozofickej fakulty súvisí predovšetkým s vedecko-výskumnou a prezentačnou činnosťou jej pedagógov. Je potešiteľné, že v roku 2019 evidujeme nárast počtu vedeckých monografií a zborníkov, vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách, v elektronickej i printovej forme. Vo vydávaní monografií boli v tomto roku mimoriadne úspešné katedra histórie, klasickej archeológie, politológie, etiky či sociológie. Na vydaní vedeckých zborníkov sa výrazne podieľali pedagógovia z katedry psychológie, klasickej archeológie, histórie, etiky či klasických jazykov.
Gratulujeme jednotlivým autorom a zostavovateľom k vydaným publikáciám a prajeme im veľa tvorivých síl v ich ďalšej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti!