Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Predĺženie termínu podávania prihlášok

Milí uchádzači

Vedenie Filozofickej fakulty predĺžilo možnosť podať prihlášok na FF TU v Trnave do 30. apríla 2020
v študijných programoch:

v Bc. stupni:
dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, sociológia, psychológia

v Mgr. stupni:
dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, sociológia, psychológia