Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

PODAJ SI PRIHLÁŠKU DO 20. MÁJA

Milí uchádzači

Vedenie Filozofickej fakulty predĺžilo možnosť podať si prihlášku na FF TU v Trnave

do 20. mája 2020

v študijných programoch:
V bc stupni: dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, sociológia, psychológia

V Mgr. stupni:dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, sociológia.