Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

STRETNUTIE ŠTUDENTOV S VEDENÍM FF TU

Milé študentky, milí študenti,

dovoľujeme si Vás pozvať na on-line stretnutie vedenia FF TU dňa 22.4.2020 o 10.00 hod. prostredníctvom kanála Microsoft Teams, ktorý má naša univerzita zakúpený a odporúčame Vám ho používať na komunikáciu s Vašimi vyučujúcimi.

Do systému sa prihlásite prostredníctvom svojho TUID v podobe TUID@tvu.sk (napr. 112233@tvu.sk) a použite identické heslo ako do Maisu/Zimbry.

Stretnutie nájdete na tomto linku:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFiZDY4NDUtZTIxM...

Zasielame Vám k Microsoft Teams link na výukové video:
https://www.facebook.com/skolstvi/videos/871643389944244/

Prikladáme aj krátky manuál Microsoft Teams:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFwHysaXtHjS3Gk&cid=D1EE7CF352204F...

Tešíme sa na virtuálne stretnutie s Vami!
Vedenie FF TU