Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov pre študentov na akademický rok 2020/2021

1. Predzápis a zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne:

 • Predzápis
  Prípravy predmetov: 11. 05. 2020 (od 8:00) - 13. 05. 2020 (do 7:59)
  (zverejnené pedagógom)

  Prihlasovanie sa na predmety: 13. 05. 2020 (od 8:00) - 18. 05. 2020 (do 7:59)
  (prístupné študentom)

  Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 18. 05. 2020 (od 8:00) - 19. 05. 2020 (do 7:59)
  (zverejnené pedagógom)

  Zverejnenie výsledkov predzápisu: 19. 05. 2020 (od 8:00) - 20. 05. 2020 (do 7:59)
  (prístupné študentom)

 • Zápis
  Príprava predmetov: 20. 05. 2020 (od 8:00) - 25. 05. 2020 (do 7:59)
  (zverejnené pedagógom)

  Prihlasovanie sa na predmety: 25. 05. 2020 (od 8:00) - 29. 05. 2020 (do 7:59)
  (prístupné študentom)

  Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 29. 05. 2020 (od 8:00) - 01. 06. 2020 (do 7:59)
  (zverejnené pedagógom)

  Zverejnenie výsledkov: 01. 06. 2020 (od 8:00) - 04.06.2020 (do 7:59)
  (prístupné študentom)

2. Predzápis má informatívny charakter, v rámci ktorého sa zisťuje záujem študentov o PV a V predmety. Po ukončení predzápisu je nevyhnutné, aby si študent definitívne zvolil PV a V predmety, ktoré sa predzápisom zredukovali o predmety, na ktoré sa nezapísalo dostatočný počet študentov. Predzápisu a zápisu sa zúčastňujú len študijné programy, ktoré majú PV a V predmety.

3. Informácie o povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch sú k dispozícii v systéme MAIS - verejný portál:https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais.