Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

PODAJ SI PRIHLÁŠKU DO 25. AUGUSTA

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave oznamuje uchádzačom, že 

od 9. 6. 2020

bude prebiehať

DRUHÉ KOLO

prijímacieho konania. 

V Bc stupni: dejiny a teória umenia, filozofia (denná aj externá), história (denná aj externá), klasická archeológia, klasické jazyky,
politológia (denná aj externá), sociológia

V Mgr. stupni: dejiny a teória umenia, filozofia (denná aj externá), história (denná aj externá), klasická archeológia, politológia, sociológia.

Viac informácií nájdete tu.