Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Garanti študijného programu psychológia na Ministerstve zdravotníctva SR

Dňa 8.9.2020 sa vedúci Katedry psychológie doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD., spolu s garantami štúdia prof. Mgr. Petrom Halamom, PhD. a doc. PhDr. Vladimírom Dočkalom, CSc. zúčastnili pracovného stretnutia na Ministerstve zdravotníctva SR. Stretnutie otvoril štátny tajomník ministerstva zdravotníctva MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA. Okrem zástupcov z vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií v odbore psychológia boli prítomní aj delegáti z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Prítomní spoločne diskutovali o možnostiach inovácie obsahu vzdelávania v odbore psychológia s cieľom, aby boli absolventi čo najlepšie pripravení pre potreby psychologickej praxe v rôznych oblastiach pôsobenia. Predmetom diskusie boli aj pripravované legislatívne zmeny v postgraduálnom vzdelávaní a odbornej príprave psychológov. Stretnutie významnou mierou prispelo k zvyšovaniu kvality štúdia tak, aby odrážalo najaktuálnejšie potreby praxe na Slovensku.