Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Pozrite si prednášky z tohoročného online DOD

8. 2. 2021 sa konal prvý online DOD na FF TU v Trnave. Oudzneli na ňom zaujímavé prednášky, ktoré si môžete kedykoľvek pozrieť na:

Dejiny a teória umenia: Súčasná politická karikatúra a ikonografická tradícia

Klasická archeológia: Klimatické zmeny v antike: kolaps, migrácia, regenerácia

Filozofia: Hygiena z filozofickej perspektívy

História: Zločiny vinohradníkov v minulosti

Sociológia: Prečo si vybrať štúdium na katedre sociológie FF TRUNI?

Politológia: Úskalia demokracie

Psychológia: Ako rozpoznať manipulatívne správanie?