Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Požiadaj o pomoc svojho tútora!

Milé študentky a študenti prvých ročníkov bakalárskeho štúdia,
dovoľujeme si Vám predstaviť tútorov, ktorí Vám radi a ochotne budú pomáhať so študijnými otázkami na začiatku Vášho štúdia na našej fakulte. Neváhajte sa obrátiť s otázkou na kolegu z vyššieho ročníka prostredníctvom osobného emailu!

Katedra dejín a teórie umenia
Melánia Martincová - melania.martincova@tvu.sk

Katedra histórie
Martin Užovič - martin.uzovic@tvu.sk
Dominik Zužo - dominik.zuzo@tvu.sk

Katedra filozofie
Viktória Orbánová - viktoria.orbanova@tvu.sk
Helena Jucková - helena.juckova@tvu.sk

Katedra klasickej archeológie
Barbora Adamikova - barbora.adamikova@tvu.sk

Katedra politológie
Samuel Pekár - samuel.pekar@tvu.sk
Veronika Miklovičová - veronika.miklovicova@tvu.sk

Katedra psychológie
Daniela Jenisová - daniela.jenisova@tvu.sk
Adrián Olšiak - adam.olsiak@tvu.sk
Juliana Bartová - juliana.bartova@tvu.sk
Katarína Hodálová - katarina.hodalova@tvu.sk
Ľudmila Podolinská - ludmila.podolinska@tvu.sk
Simona Mačicová - simona.macicova@tvu.sk
Laura Badalová - laura.badalova@tvu.sk
Kristián Derka - kristian.derka@tvu.sk