Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Učiteľská mobilita v rámci programu Erasmus + (očami doc. Dufferovej)

Maribor je prekrásne staré a zároveň moderné slovinské, turistami vyhľadávané stotisícové mesto. Viac ako dve tretiny dní v roku tu svieti slnko. Univerzita sa nachádza neďaleko centra v malebnom údolí Drávy uprostred hrdo sa vypínajúcich hôr, lemovaných vinicami. Väčšina študentov a profesorov využíva chodník pre pešiakov i cyklistov, aby sa z jadra presunula do univerzitného strediska alebo späť za nejakých 20, 25 minút. A veru oplatí sa tam ísť! Je to obrovské pole zastavané rôznymi obnovenými i celkom novými budovami, s posilňovňou na otvorenom priestranstve, blokmi na ubytovanie študentov i učiteľov. Cestu lemujú obchodíky s občerstvením pre študentov a turistov so širokým sortimentom chutných jedál i nápojov, so stolíkmi a teraz už zatvorenými slnečníkmi. Filozofická fakulta je dvojposchodová účelovo postavená budova s priestrannými učebňami a vkusne zariadenými kanceláriami, s usmievavým personálom ako Alenka Marušič a starostlivým profesorom, akým nepochybne je vedúci Katedry filozofie Dr. Bojan Borstner so svojimi kolegami na Koroška cesta 160.
V utorok 10. októbra prišiel po mňa doktorand Alan z filozofickej fakulty, aby ma tam odprevadil a aby som tam mohla predstaviť medzi 10.30 a 13.00 hod. svoju prezentáciu o etických a morálnych hodnotách podľa Edity Steinovej – „Ethics and Moral Values after Edith Stein“. V stredu 11. októbra to bol Aristoteles a otázka nesmrteľnosti duše (anima) „Aristotle and the question of immortality of anima (soul)“ medzi 8.00 a 10.30 hod. a vo štvrtok 12. októbra Politika a náboženstvo v globalizačnom procese (myslenie Carla Schmitta, Arthura Fridolin Utza, Wolfganga Waldsteina, Jozepha Seiferta a iných) „Politics and Religion in era of globalisation“ od 8.45 do 10.15. Študenti, ale aj ich učitelia prejavili záujem svojimi otázkami, podnietili nejednu živú diskusiu.
Mala som česť zúčastniť sa na slávnostnom Veni Sancte v mariborskej katedrále Stolnica Janeza Krstnika v utorok 10. októbra o 18.30. Omša trvala do 20.00 hod. a celebroval ju miestny biskup Alojz spolu s množstvom koncelebrantov a miništrantov. Pri tejto príležitosti pán biskup ustanovil miestneho kňaza – pátra Mariána, SJ za duchovného pastiera univerzitných študentov. Omšu sprevádzal spev a hudobné nástroje mladých umelcov, moderovali ju študenti, učitelia a zamestnanci univerzity, za účasti študentov, veriacich a zasvätených.
Okrem profesorov na Katedre filozofie som sa stretla aj s prof. Ivanom Štuhecom, vyučujúcim na mariborskej Teologickej fakulte, ktorý v rámci výmenného programu CEEPUS navštívil pred pár rokmi aj Slovensko a prednášal na Katedre etiky Trnavskej univerzity.
Rada spomeniem aspoň troch študentov, s ktorými som najviac komunikovala: slovinskú doktorandku filozofie Uršku Martinc, rumunskú doktorandku filozofie Joyitri Sarkar a moslimského študenta Armana Fatica zo Sarajeva, ktorý v rámci CEEPUS-u študuje celý rok v Maribore. Zvlášť ho zaujala Aristotelova náuka o nesmrteľnosti duše, jej interpretácia Boethiom a Tomášom Akvinským.

Som vďačná programu Erazmus+ na Trnavskej univerzite za skvelú možnosť predstaviť gro niektorých mojich predmetov aj študentom Univerza v Mariboru. Pre mňa to bola inšpirujúca skúsenosť a verím, že kreatívna aj pre adresátov.

Sestra Dominika Dufferová (Katedra etiky a morálnej filozofie FF), Trnava 23.10.2017