Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

VIII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii: Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky

Na akademickej pôde Trnavskej univerzity sa v dňoch 27. a 28. októbra 2017 konal VIII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii: Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky. Organizátormi konferencie bol Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) v spolupráci s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,  Institutem pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství v Olomouci  a so Sekciou existenciálnej psychológie SPS pri SAV.

VIII. česko-slovenská konferencia o logoterapii sa uskutočnila v roku, kedy si pripomíname 20. výročie smrti Viktora Frankla a 25. výročie etablovania Katedry psychológie na Trnavskej univerzite. Na tejto katedre, pod vedením profesora Kazimierza Popielskeho, blízkeho priateľa a žiaka Viktora Frankla, sa  začali prvé prednášky a diskusie na tému existenciálnej psychoterapie, Franklovej dimenzionálnej ontológie a v roku 1998 prvý dlhodobý akreditovaný výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze na Slovensku. Od roku 2001 na akademickej pôde univerzity pokračoval v rozvíjaní myšlienok logoterapie, existenciálnej analýzy a integrálnej psychologickej antropológie Inštitút existenciálnej psychológie a noo-logoterapie FF TU. Po ukončení jeho činnosti  personálne i koncepčne pokračuje v tradícii tohto pracoviska Slovenský inštitút logoterapie (SILOE).

Viac ako 100 účastníkov konferencie si malo možnosť v priebehu dvoch dní  vypočuť prednášky k teoretickej, výskumnej a praktickej stránke logoterapie a existenciálnej analýzy. Program obohatil hudobný večer, filmový dokument Rozhovory s Viktorom Franklom a workshopy s ukážkami a nácvikmi metód existenciálnej terapie. 

Text. doc. E. Naništová