Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Doc. E. Juríková predsedala na SlovakEdu Výzvy2017 dvom vedeckým sekciám

V dňoch 2.-4. novembra sa uskutočnil v kongresovom centre SAV v Starej Lesnej 3. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie SlovakEdu Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? Našu fakultu na nej reprezentovala Katedra klasických jazykov, ktorá bola zároveň jedným z organizátorov podujatia. Pod vedeckou garanciou doc. Eriky Juríkovej prebehli dve vedecké sekcie, v rámci ktorých pozvaní vysokoškolskí pedagógovia predniesli príspevky reagujúce na súčasný nepriaznivý stav vo vyučovaní klasických jazykov a jeho dopad na rôzne odbory. Súčasťou druhej sekcie bol aj okrúhly stôl, pri ktorom sa okrem latinčinárov stretli aj odborníci na slovenský a anglický jazyk, ako i zástupcovia ministerstva školstva a Štátneho pedagogického ústavu. Počas konštruktívnej diskusie účastníci navrhli konkrétne kroky na podporu vyučovania latinského jazyka na stredných školách.