Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Predvianočné posedenie na FF TU

Dňa 13. decembra 2017 sa uskutočnilo pravidelné predvianočné posedenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Tento rok sa niesol v slávnostnom duchu, lebo fakulta si zároveň pripomína 25. výročie jej vzniku. Privítanie a úvodný príhovor predniesol dekan fakulty Milan Katuninec, na ktorý nadviazala pani prodekanka Mária Dědová krátkym duchovným zamyslením. Slávnostnú chvíľu umocnili svojim spevácko-tanečným vystúpením tanečníčky zo štúdia Alegria Trnava. Posedenie pokračovalo ocenením pracovníkov, ktorí pracujú na fakulte viac ako dvadsať rokov. Záver stretnutia obohatila narodeninová torta, ktorú symbolicky rozkrojili zástupcovia troch oblastí výskumu pôsobiacich na fakulte Klára Kuzmová, Erika Juríková, Marcel Martinkovič.