Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Výsledky výberového konania Erazsmus+ pre študentov

Výsledky z Výberového konania na študentské mobility v rámci programu Erasmus+, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.2.2018 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave:

 

  1. Páneková Patrícia (40 bodov)
  2. Heřmánková Marianna (40 bodov)
  3. Vatrtová Laura (39 bodov)
  4. Bc. Bisahová Nikol (39 bodov)
  5. Rubalová Monika (38 bodov)
  6. Kováč Ľuboš (35 bodov)

 

V Trnave, 28. 2. 2018
doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik 

Dňa 28. 2. 2018 o 14:00 hod. sa bude v miestnosti prodekanov FF TU konať druhé kolo výberového konania v rámci programu Erasmus+ pre študentov:

1. Štúdium v akademickom roku 2018/2019
2. Stáž v akademickom roku 2018/2019

Účasť študentov je na výberovom konaní nutná. 
Pozor do programu Erazmus+ sa môžu zapojiť aj externí študenti a aj študenti končiacich ročníkov!

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte doc. Erika Hrnčiarika (erik.hrnciarik@truni.sk)

Zoznam dokumentov na prihlásenie nájdete TU

Vyplnené dokumenty je potrebné doručiť do 27. 2.2018 do 16.00 hodelektronicky na adresu: andrea.skypalova@truni.sk, alebo písomne označené v obálke ERASMUS+ - výberové konanie na dekanát FF TU pani Skýpalovej.