Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Výsledky výberového konania Erazsmus+ pre študentov

Výsledky z Výberového konania na študentské mobility v rámci programu Erasmus+, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.2.2018 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave:

 

  1. Páneková Patrícia (40 bodov)
  2. Heřmánková Marianna (40 bodov)
  3. Vatrtová Laura (39 bodov)
  4. Bc. Bisahová Nikol (39 bodov)
  5. Rubalová Monika (38 bodov)
  6. Kováč Ľuboš (35 bodov)

 

V Trnave, 28. 2. 2018
doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik 

Dňa 28. 2. 2018 o 14:00 hod. sa bude v miestnosti prodekanov FF TU konať druhé kolo výberového konania v rámci programu Erasmus+ pre študentov:

1. Štúdium v akademickom roku 2018/2019
2. Stáž v akademickom roku 2018/2019

Účasť študentov je na výberovom konaní nutná. 
Pozor do programu Erazmus+ sa môžu zapojiť aj externí študenti a aj študenti končiacich ročníkov!

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte doc. Erika Hrnčiarika (erik.hrnciarik@truni.sk)

Zoznam dokumentov na prihlásenie nájdete TU

Vyplnené dokumenty je potrebné doručiť do 27. 2.2018 do 16.00 hodelektronicky na adresu: andrea.skypalova@truni.sk, alebo písomne označené v obálke ERASMUS+ - výberové konanie na dekanát FF TU pani Skýpalovej.