Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dokumenty Erasmus+

Doklady potrebné k žiadosti o stáž a mobilitu: 

Študent zasiela
1. Prihlášku (FORMULÁR).  
2. Údaje o študentovi
3. Krátky motivačný list.

Pedagóg zasiela
1. Prihlášku (FORMULÁR).
2. Program mobility vyplnený v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Po výberovom konaní je pedagóg povinný vyplniť:
3. 
Mobility agreement: TEACHING alebo TRAINING  

 

 


Kritéria výberu pedagógov: http://www.truni.sk/mobilita-pracovnikov-vs
Ďalšie informácie pre pedagógov si môžete pozrieť TU
Kritéria pri určovaní poradia študentov si môžete pozrieť TU.
Ďalšie informácie pre študentov: http://www.truni.sk/mobilita-studentov