Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia 2019

V utorok 24. septembra 2019 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Na pôde Filozofickej fakulty TU sme privítali viac ako 200 novoprijatých študentov z odborov dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, psychológia a sociológia. Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave, želá všetkým novým poslucháčom veľa síl a úspechov v začatom štúdiu.