Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Edičné aktivity FF : rok 2019 v znamení nárastu počtu vedeckých monografií a zborníkov

Edičná činnosť Filozofickej fakulty súvisí predovšetkým s vedecko-výskumnou a prezentačnou činnosťou jej pedagógov. Je potešiteľné, že v roku 2019 evidujeme nárast počtu vedeckých monografií a zborníkov, vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách, v elektronickej i printovej forme. Vo vydávaní monografií boli v tomto roku mimoriadne úspešné katedra histórie, klasickej archeológie, politológie, etiky či sociológie. Na vydaní vedeckých zborníkov sa výrazne podieľali pedagógovia z katedry psychológie, klasickej archeológie, histórie, etiky či klasických jazykov.
Gratulujeme jednotlivým autorom a zostavovateľom k vydaným publikáciám a prajeme im veľa tvorivých síl v ich ďalšej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti!