Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Predĺženie termínu podávania prihlášok

Milí uchádzači

Vedenie Filozofickej fakulty predĺžilo možnosť podať prihlášok na FF TU v Trnave do 30. apríla 2020
v študijných programoch:

v Bc. stupni:
dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, sociológia, psychológia

v Mgr. stupni:
dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, sociológia, psychológia