Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Memoria Tyrnaviae 5

Autor: 
Marián Mráz - Martin Dojčár (eds.)
Vydavateľstvo: 
Centrum komunikácie FF TU - Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2008
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
70
ISBN: 
978-80-8082-231-6