Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zborníky a časopisy Filozofickej fakulty TU v Trnave

Acta Psychologica Tyrnaviensia 22-23 Marián Špajdel (ed.)
OTÁZKY zemepanského hospodárenia a správy v novoveku Zuzana Lopatková (ed.)
Studia Historica Tyrnaviensia XX Mária Kohútová, Miloš Marek (eds.)
THERMAE & BALNEA Miroslava Daňová - Tomáš Kolon (zost.)
Stiahni Doctorandorum Dies 2019 M. Dědová/I. Halászová/Z. Lopatková
ANODOS 14/2014 Klára Kuzmová (zost.)
ANODOS 13/2013 Klára Kuzmová (zost.)
SOCIETAS & HUMANITAS I. Mária Dědová - Marcel Martinkovič (zost.)
Acta Moralia Tyrnaviensia IX. Helena Hrehová, Romana Puškelová (eds.)
Belovský výskum: Súčasnosť a potenciál do budúcnosti Erika Juríková (ed.)