Skip to main content
E-mail
iveta.schusterova@truni.sk ivaschuster@gmail.com

Focused on: counselling for victims of violence, victim aid, ontogenetic psychology,

Memberships:

 • Chairman of attestation commission of The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic for the first attestation of professional employees
 • Commission for antisocial activities prevention
 • Institute of existential psychology
 • Victim support Slovakia coordinator board
 • SILOE institute
 • Slovak Chamber of Psychologists

Important publications:

 • Schusterová, I.: Valencia interpersonálnych vzťahov v rodinnom prostredí v kontexte vzťahovej väzby. In: M. Špajdel (ed.), 20. výročie Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (1992-2012), Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012, pp. 166-183, ISBN 978-83-7490-511-4.
 • Schusterová, I.: Domáce násilie a možnosti jeho riešenia. Trnava: Tyrnaviensis, 2011, 112 p. ISBN 978-80-970471-1-5.
 • Schusterová, I.: Analýza štruktúry a valencie socioemocionálnych preferencií a kvality sociálnej opory vzhľadom na prevenciu šikanovania v skupine. In: Blatný, M. a kol.(Eds.),  Sociální procesy a osobnost. Včera, dnes a zítra. 23. – 25. září 2013, Trešť. Brno: PÚ AV ČR, 2013, pp. 299 – 305, ISBN 978-80-86174-21-1.
 • Schusterová, I.: Domov ako miesto nenaplnených očakávaní a neistoty: reflexia teórie a praxe, In: E. Naništová (ed.), Domov ako osobne významné miesto v živote človeka, Trnava: Tyrnaviensis, 2008, pp.21-35, ISBN 978-80-8082-217-0.
 • Schusterová, I.: Modelovanie emócií v kontexte sebarealizácie zdravotníckeho pracovníka. In: M. Kopáčiková, L. Cetlová (eds.) Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, pp. 795 -801, ISBN 978-80-8082-217-0.

Teaching:

Ontogenetic psychology I.

Ontogenetic psychology II.

Ontogenetic psychology III.

Aspects of Applied Ontogenetic Psychology

Basics of psychology

Social pathology

Professional experience