Skip to main content
E-mail
mario.schwarz@truni.sk

Focused on: psychology of work, psychology of management, counselling

Important publications:

·      

Schwarz, M.: Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie. 2012, 179 s. Trnava: Trnavská univerzita

·      

Schwarz, M.: Pôsobenie psychológa v procese mediácie In: Špajdel, M. (Eds.): Acta Psychologica Tyrnaviensia 15 – 16. 2012, s. 184 - 192. Trnava: Trnavská univerzita

·      

Schwarz, M.: Problematika násilia na pracovisku In: Schusterová, I. (Eds.): Násilie, jeho variabilita, obete a možnosti riešenia. 2010, s. 113 - 118. Trnava: Trnavská univerzita

·      

Schwarz, M.: O krehkosti a sile človeka alebo Náš nový prístup k ľuďom, ktorí nás zraňujú In: Naništová, E. (Eds.): Hodnota života a krehkosť človeka. 2013, s. 127 - 134. Bratislava: SILOE

·      

Schwarz, M.: Pohľad na utrpenie očami logoterapie Viktora Emanuela Frankla In: Kučerková, M. (Eds.): Duchovná cesta a jej podoby v literatúre. 2015, s. 196 - 200. Nitra UKF

Teaching:

History of psychology I.

History of psychology II.

Social psychology I.

Social psychology II.

Interpersonal Aspects in Management Psychology

Psychological aspects in mediation

Selected chapters in psychology of health

Psychology of family

Psychology of human resources

Forensic psychology (seminars)

Social and socio-psychological problems of family