Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Cena dekana FF za edičný počin roka 2019

Na výzvu nominovať na Cenu dekana za edičný počin roka: monografiu, vydanú v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve (vydanú a zaregistrovanú v BIREPe) za rok 2019 boli nominované dve publikácie:

KATUNINEC, M.: vedecká monografia, vydaná v zahraničnom vydavateľstve: The Pitfalls of Democracy and the Growth of Extremism and Populism in Europe. Novo mesto : Faculty of Organisation Studies in Novo mesto, 2019. - 123 s.

NOVÁKOVÁ, L.: vedecká monografia, vydaná v zahraničnom vydavateľstve: Greeks who dwelt beyond the sea: people, places, monuments. rev. Asuman Baldiran, Mustafa Sahin. - 1. vyd. - Bonn : Dr. Rudolf Habelt, 2019. - 375 s. [print]. - (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 333). - ISBN 978-3-7749-4216-5.

Cenu na základe rozhodnutia dekana FF získa monografia Dr. Lucii Novákovej. Autorke srdečne gratulujeme a želáme ešte mnoho podobných úspechov.