Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Doc. E. Hrnčiarik porozprával v Slovenskom rozhlase o živote starovekých Egypťanov

Doc. Erik Hrnčiarik z Katedry klasickej archeológie TU porozprával v Slovenskom rozhlase o živote starovekých Egypťanov. Relácia Čo by bolo keby...? určená najmä deťom, ale aj ostatným poslucháčom, ktorým zvedavosť nie je cudzia, sa venuje propagácii vied ako história, biológia, chémia, astronómia, archeológia a pod. Rozhovory s odborníkmi na danú oblasť dopĺňajú rozhovory s deťmi, otázky detí, ankety, ukážky z literatúry alebo z rozhlasového archívu.

Reláciu Čo by bolo keby...?  na tému staroveký Egypt si môžete vypočuť TU.