Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Doc. E. Juríková predsedala na SlovakEdu Výzvy2017 dvom vedeckým sekciám

V dňoch 2.-4. novembra sa uskutočnil v kongresovom centre SAV v Starej Lesnej 3. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie SlovakEdu Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? Našu fakultu na nej reprezentovala Katedra klasických jazykov, ktorá bola zároveň jedným z organizátorov podujatia. Pod vedeckou garanciou doc. Eriky Juríkovej prebehli dve vedecké sekcie, v rámci ktorých pozvaní vysokoškolskí pedagógovia predniesli príspevky reagujúce na súčasný nepriaznivý stav vo vyučovaní klasických jazykov a jeho dopad na rôzne odbory. Súčasťou druhej sekcie bol aj okrúhly stôl, pri ktorom sa okrem latinčinárov stretli aj odborníci na slovenský a anglický jazyk, ako i zástupcovia ministerstva školstva a Štátneho pedagogického ústavu. Počas konštruktívnej diskusie účastníci navrhli konkrétne kroky na podporu vyučovania latinského jazyka na stredných školách.