Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Doc. M. Špajdel získal prestížne, zahraničné ocenenie

Výskumná štúdia, ktorej spoluautorom bol doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD. z kat. psychológie, bola v Českej republike ocenená "Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví" ako najlepšia publikácia za rok 2016 v kategórii interné a teoretické odbory.

Autorom srdečne gratulujeme!

Beran J., Šalapová E., Špajdel M. (2016). "Inosine pranobex is safe and effective for the treatment of subjects with confirmed acute respiratory viral infections: analysis and subgroup analysis from a Phase 4, randomised, placebo-controlled, double-blind study". BMC Infectious Diseases 16:648. DOI: 10.1186/s12879-016-1965-5.)