Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dr. Mária Kozelková na konferencii v USA

V dňoch 16. – 28. júna 2019 sa v americkom Milwaukee, v Penfield Montessori Academy konala konerencia s názvom Foundations of Montessori inclusion – Základy Montessori inklúzie. Na konferencii sa zúčastnila s aktívnym príspevkom týkajúcim sa vývinovej psychológie v kontexte Montessori pedagogiky Mgr. Mária Kozelková, PhD. z kat. psychológie FFTU. Táto dvojtýždňová konferencia sa konala v spolupráci s Medzinárodnou akadémiou vývinovej rehabilitácie so sídlom v Mníchove a Nadáciou Theodora Hellbrueggeho.

Viac info: https://www.montessori4inclusion.org/inclusion-course.html