Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Inštruktáž k online vyučovaniu

Milí študenti a študentky,

v nadväznosti na príkaz rektora 8/2020 prechádzame od 5. 10. 2020 na online výučbu, ktorá bude realizovaná cez MS Teams. Vyučovanie bude prebiehať podľa zverejneného rozvrhu hodín (http://ff.truni.sk/rozvrh-hodin) vo VIRTUÁLNYCH MIESTNOSTIACH (http://ff.truni.sk/aktuality/virtualne-miestnosti), ktoré sú označené číslami „reálnych miestností“.

Pre účasť na online vyučovaní je potrebné:

1) nainštalovať si aplikáciu MS Teams do Vášho počítača lebo len cez aplikáciu je možné zdieľať svoju plochu obrazovky, čo je treba urobiť pre odprezentovanie Vašich seminárnych prác (cez webový prehliadač sa to nedá).

https://tinyurl.com/aplikacia-ms-teams

na prednášky stačí študentom aj mobilná verzia (dá sa cez ňu klásť otázky ako aj sledovať powerpoint prednášajúceho), ktorú si môžete stiahnuť zadarmo cez Google Play/App Store prihlasovanie je tak isto cez TUID (viď bod č. 2)

Alebo na: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

2) po nainštalovaní aplikácie MS Teams odporúčame sa do nej prihlásiť prostredníctvom svojho TUID v podobe TUID@tvu.sk (napr. 112233@tvu.sk) - použite to isté heslo ako do Maisu/Zimbry.

3) preštudovať si návod na prácu v tejto aplikácii

https://youtu.be/ettrmHeMEIE

4) byť najneskôr 5 minút pred konaním prednášky v čase podľa rozvrhu prihlásený vo svojej virtuálnej miestnosti cez aplikáciu MS Teams.

5) odkaz pre vstup do virtuálnej miestnosti svojho ročníka nájdete na hlavnej stránke ff.truni.sk.

Odporúčame odskúšať si vopred kvalitu internetového spojenia, funkčnosť webkamery a mikrofónu prostredníctvom online spojenia so spolužiakmi priamo v aplikácii MS Teams, tzn. treba sa dohodnúť na online stretnutí medzi sebou  ešte pred začiatkom prvej online hodiny.

 

UPOZORNENIE: Ak realizujete online výučbu od začiatku semestra v iných virtuálnych miestnostiach (napr. kat. psychológie, histórie, a pod.), bude v nich vyučovanie pokračovať aj po 5. 10. 2020!!!

 

Ďakujeme za spoluprácu a prajeme nám všetkým pevné zdravie a silu, aby sme túto situáciu zvládli.

Vedenie FF TU v Trnave.