Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Na fakulte sme odštartovali nový medzinárodný projekt

V polovici decembra sa v španielskej Valencii konalo prvé stretnutie koordinátorov a odborných garantov medzinárodného projektu CONCISE, ktorý v rámci Horizont 2020 podporila Európska komisia. Na projekte participuje 9 inštitúcií z piatich krajín, medzi mini aj Katedra sociológie FF TU.

Projekt CONCISE má za cieľ rozvinúť celoeurópsku diskusiu o vedeckej komunikácii, začleniť do nej širokú škálu aktérov, počnúc médiami, cez politikov, vedcov, podnikateľov a občiansku spoločnosť. Výsledky a metodológia CONCISE by mali byť  aplikované v ostatných krajinách EU, s cieľom zvýšenia kvality a efektívnosti komunikácie medzi vedeckou komunitou a verejnosťou. Na prvom stretnutí zastupovali našu fakultu prof. Silvia Miháliková z kat. sociológie a dekan FF TU doc. Erik Hrnčiarik.