Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Náuka a život Edity Steinovej

Nová monografia z pera docentky A. Dufferovej je rozdelená na tri hlavné časti – Editino posolstvo, jej intelektuálna hĺbka a duchovné horizonty. Spätným a eschatologickým pohľadom interpretuje myslenie a život novej patrónky Európy, priam „ušitej“ na potreby skúšaného kontinentu. Jej neobyčajná inteligencia, neobyčajná húževnatosť a spolupráca s Božou vôľou ju posunulo na prah neobyčajne žiarivej a strhujúcej vnútornej krásy.

Publikáciu si môžete objednať TU.