Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Nový študijný program: učiteľstvo histórie v kombinácii

Širšie možnosti štúdia histórie

 

 

Katedra histórie Filozofickej fakulty a Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

 

otvárajú nový študijný program

 

učiteľstvo histórie v kombinácii

so slovenským jazykom, anglickým jazykom, matematikou a biológiou

 

Štúdium histórie sa v bakalárskom stupni zameriava na prehľad historických procesov formujúcich ľudskú civilizáciu od jej počiatkov po súčasnosť. Zároveň budú prebiehať špeciálne kurzy a semináre zamerané na rôzne aspekty historického vývoja. Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu učiteľstvo histórie v kombinácii nadobudne nielen faktografickú istotu v ľudských dejinách, ale zároveň aj privonia k základným remeselným zručnostiam historika-vedca. Magisterský stupeň programu prehlbuje študentove znalosti a pomocou seminárov ukazuje nuansy historikovej práce a sprevádza jeho dielňou.

 

Podrobnosti a praktické informácie nájdete tu.

Čo a ako budete študovať nájdete tu.